Türkisch / Türkçe

Lehrer / Öğretmen:  Çayan, Halil

Saal / Sınıf:  306

Unterrichtszeiten / Ders saatleri:
Donnerstag/ Perşembe:
1. und 2. Klasse / 1. ve 2. sınıflar:  13.30 – 15.00
3. und 4. Klasse / 3. ve 4. sınıflar:  15.00 – 16.30 Uhr

Der Herkunfssprachenunterricht „Türkisch“ kann grundsätzlich mit dem Deutsch – Unterricht gleichgesetzt werden. Die teilnehmenden Schüler und Schülerinnen lernen analoge Inhalte in ihrer Muttersprache. Bu ders genel olarak Almanca derslerine paralellik arzeder denilebilir. Diğer bir ifadeyle, Türkçe dersine katılan bir öğrenci Almanca olarak öğrendiklerini bir de Türkçe olarak tekrar etmiş olur.
Den Erstklässlern werden die Buchstaben bildhaft gelehrt. Darüber hinaus werden erste Lese- und Schreibübungen vermittelt. Die zum deutschen Alphabet unterschiedlichen Buchstaben werden besonders hervorgehoben, ebenso ihre Aussprache.
Bei den Zweitklässlern werden die Lese- und Schreibübungen noch weiter intensiviert.
Den Dritt- und Viertklässlern wird der Wortschatz der Schüler erweitert, verstärkt Silbenübungen gelehrt.
1.sınıfta resimler vasıtasıyla harfler öğrenilir, okuma – yazma çalışmaları yapılır. (Almanca ve Türkçe’de farklı olan harflerle bunların telaffuzları üzerinde özellikle durulur.)
2.sınıfta okuma – yazma çalışmalarına biraz daha ağırlık verilir.
3 ve 4.sınıfta kelime hazinesini artırma, hecelerin 1 ve 2.sınıfa göre biraz daha uzun olma ilkeleri dikkate alınarak çalışmalar daha da hızlandırılır.
Diese Übungen werden unter Überschriften wie z.B. „Unsere Schule, Unsere Familie, Unsere Verwandten, Unsere Nachbarn, Unsere Kleidungen, Sauberkeit…“ thematisiert. Hız kazanan bu çalışmalar “Okulumuz, Ailemiz, Akrabalarımız, Komşularımız, Temizlik, Giysilerimiz ve daha bir çok başlık altında ele alınır.
Nachfolgend finden Sie detailliertere Lern-techniken die im Türkischunterricht angewandt werden:
a) Um die Schüler zum Reden zu motivieren werden Sie dazu aufgefordert das (gemeinsam) Gelesene kurz zusammenzufassen und Fragen dazu zu stellen, oder über ihre Tätigkeiten am Wochenende bzw. im Urlaub zu erzählen.
b) Ausschnitte des Gelesenen werden in die Hefte übertragen und somit das „Richtig schreiben“ gefördert.
c) Mit Malübungen werden die Farben im Bewusstsein des Kindes befestigt.
d) Im Schulhof werden „Lernen/Reden durch Spielen“ Atmosphären geschaffen.
e) Es werden ausgewählte Filme im Unterricht angeschaut und danach darüber geredet. Somit lernen die Kinder Techniken kennen, das „Gesehene und Gehörte“ wiederzugeben.
f) Gruppen werden gebildet und Musikstunden oder Quiz durchgeführt.
g) Mit Döner- oder Eisessen Ausflügen werden Gelegenheiten geschaffen, in denen die Schüler ihre Bedürfnisse erläutern und mit Geld umgehen müssen.
Yukarıdaki ana hatlar çerçevesinde,
a) Okunan konular hakkında soru sorup cevap verme, okunan konuyu özetleme, hafta sonunun, tatilin nasıl geçtiğini anlatma… gibi tekniklerle öğrencilerin konuşması teşvik edilir.
b) Kitaptan bir parça deftere yazılarak “doğru yazma çalışmaları“ yapılır.
c) Resim boyamalarıyla renkler pekiştirilir.
d) Okul bahçesinde oynarken “oynayarak öğrenme, konuşma atmosferi“ oluşturulur.
e) Filim seyredip üzerinde konuşarak “seyredilen ve duyulanı anlama, anlatma teknikleri“ uygulanır.
f) Gruplarla türkü çalışmaları, bilgi yarışmaları yapılır.
g) Döner veya dondurma yemeğe gidilerek “rakamları kullanma, ihtiyacını anlatma“ ortamı sağlanır.

Weitere Informationen unter / Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz:
Halil  Çayan              Tel: 0176 44 47 04 89